Sotsiaalvaldkonna töötaja eetilised põhimõtted on:
inimväärikuse austamine ja kaitse;
inimõiguste, sotsiaalse õigluse, enesemääramisõiguse ja sotsiaalse kaasatuse edendamine;
konfidentsiaalsus ja privaatsuse austamine;
inimese terviklikkuse väärtustamine;
digitehnoloogia ja sotsiaalmeedia eetiline kasutamine ning professionaalne ja usaldusväärne tegutsemine.

Neist põhimõtetest lähtutakse nii otseses klienditöös, teenuste arendamisel kui ka laiemalt sotsiaalpoliitika kujundamisel.

Sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeks