Igapäevaelu toetamine päevakeskuses Helin

Igapäevaelu toetamise teenusele suunatakse klient  SKA (Sotsiaalkindlustusamet) erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsusega.

Kliendiga sõlmitakse teenuse osutamise leping kuni 5 aastaks.

Igal kliendil peab olema koostöösuhe teenuse osutajaga vähemalt 4 tundi kuus.

Pärnu linna elanikule on suunamisotsusega teenus päevakeskuses Helin tasuta. Teistest omavalitsustest klientidele esitatakse arve vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja lähtudes päevikus fikseeritud kohalkäimise kordadest.

Kontaktid: 442 5577, helinad@sotsiaal.ee 


Teenuse osutamise töökord