Päevakeskus liikumis- ja muu puudega inimestele

Kontakt: 4430 570 suurposti@sotsiaal.ee 

Päevakeskuse klientidele korraldavad tegevust sotsiaalpedagoog ja tegevusjuhenda.

Päevakeskuse tegevused toimuvad Suur-Posti 18 ja vastavalt vajadusele väljaspool asutust. 

Päevakeskuse külastamine toimub külastaja ning Pärnu Sotsiaalkeskuse vahel sõlmitud kuni 3-aastase lepingu alusel.

Teenus on kättesaadav päevast, mis järgneb esimesele kliendikohtumisele ja on Pärnu linna elanikule tasuta.

Teistest omavalitsustest klientidele esitatakse arve vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja lähtudes päevikus fikseeritud kohalkäimise kordadest.  

Päevakeskuse töökord
Kui tunned end üksikuna, soovid meeldivalt ja huvitavalt aega veeta koos omaealistega, siis võta kontakti meie päevakeskuse töötajatega!
Meil on head võimalused puutööks, nikerdamiseks, mööbli valmistamiseks, kunsti ja käsitööga tegelemiseks vastavalt inimese soovile ja võimetele.

Sa oled oodatud!