Isikukeskne erihoolekande teenusmudel

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond jätkab osalemist projektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, millega aidatakse ja toetakse vaimse tervise tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid Pärnu inimesi.
Projekti sihtrühmaks on psüühilise erivajadusega inimesed, kes on vanuses 16+ ning kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja ühiskonnaelus osalemisest tuge.
Psüühilise erivajadusega inimesed, kel vanust vähemalt 16 aastat, või siis nende lähedased, võivad abi saamiseks julgelt ühendust võtta Pärnu linnavalitsuse ISTE projekti juhtumikorraldaja Liisa Saksa või siis oma sotsiaaltöötajaga.

Abi saav inimene peab vastama ühele järgmistest tingimustest:
- ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust);
- ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid võib olla sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras;
- ta vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Koos juhtumikorraldajaga selgitatakse välja konkreetse inimese toetusvajadus:
- teiste inimestega suhtlemisel;
- vaimse tervise hoidmisel;
- füüsilise tervise eest hoolitsemisel;
- liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu;
- töö ja õppimisega seotud tegevustes;
- vaba aja sisustamisel igapäevaeluga toimetulekul.

Projekti rahastatakse täielikult Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 2022. aastal on Pärnus projekti maksumuseks 243 540 eurot.
Lisainformatsioon:
Liisa Saks
Pärnu linnavalitsuse ISTE projekti juhtumikorraldaja
5887 1197
liisa.saks@parnu.ee