Ruumide rent Pärnu Sotsiaalkeskuses

Ruumide rendi hinnad on kinnitatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määruse nr 4 “Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 8 lg 1 alusel Pärnu linnavalitsuse korraldusega 28.11.2022 nr 767
RuumHind 
1. Metsa t 10 1. korruse saalide rent koos nõude-, laudlinade-, heli- ning esitlustehnikaga:
1.1. Eakate ja puuetega inimeste seltsid ja seltsingud huvitegevuse, tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseksTASUTA
 1.2. Eakate ja puuetega inimeste era- ning perekondlikud sündmused:  
 1.2.1. 1 tund kuni 23:00 5,00
 1.3. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud huvitegevuse, sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks  
 1.3.1. 1 tund kuni 23:00 7,00
 1.4. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud  
 1.4.1. 1 tund kuni 23:00 10,00
 2. Metsa 10 2. korruse kohvitoa või seminariruumi rent  koos nõude-, laudlinade-, heli- ning esitlustehnikaga ja Riia mnt 70 saali rent:
 2.1.  Eakate ja puuetega inimeste seltsid ja seltsingud huvitegevuse, tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks  TASUTA
  2.1. Eakate ja puuetega inimeste era- ning perekondlikud sündmused:  
 2.1.1. 1 tund kuni 18:00 3,00
  2.2. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud huvitegevuse, sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks  
 2.2.1. 1 tund kuni 18:00 4,00
  2.3. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud    
 2.3.1. 1 tund kuni 18:00 6,00