Kontaktid

Postiaadress: Riia mnt. 70, 80010 Pärnu linn
Vabaaja keskus: Metsa 10, 80024 Pärnu linn
Päevakeskus liikumispuudega inimestele: Suur-Posti 18, 80018 Pärnu linn

Juhataja (Riia 70): 442 0432; 512 3701  juhataja@sotsiaal.ee 

Sekretär (Riia 70): 442 5340; 5332 8680  info@sotsiaal.ee 

Juhataja asetäitja, koduteenuse korraldaja (Metsa 10): 442 5753, 554 9356 koduteenus@sotsiaal.ee 

Teenused Audru osavalla territooriumil:  447 2785; karene.lainela@parnu.ee 

Vabaaja keskuse administraator (Metsa 10): 442 5982; 5553 1723 paevakeskus@sotsiaal.ee  

Transpordi tellimine (Metsa 10): 442 5769, 5880 0893 transport@sotsiaal.ee

Sotsiaalpedagoog (Riia 70tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse juht: 5566 4039, tugiisik@sotsiaal.ee 

Päevakeskus Helin (Riia mnt 70): 442 5577, helinad@sotsiaal.ee 

Liikumispuudega inimeste päevakeskus (Suur-Posti 18): 443 0570, 5816 4875; suurposti@sotsiaal.ee 

Rehabilitatsioooniteenuse info (Riia 70): 442 5340; 5332 8680;   info@sotsiaal.ee

Toetatud elamine (Riia 70): 5816 4875 elamine@sotsiaal.ee