Koduteenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"    Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega nr 5 20.mai 2021 

Teenuste loetelu ja hinnad on kinnitatud Pärnu linnavalitsuse korraldusega.
Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Carmen Ollino, koduteenuse juht: 4425753, koduteenus@sotsiaal.ee


Teenuse taotlemine

Juhul, kui täiskasvanud inimesele on tema igapäevaelus paremaks toimetulekuks vajalik meie asutuse abi võib inimene ise, tema pereliige, eestkostja, sõber, tuttav või lihtsalt vajadust märganud inimene, pöörduda teenuse taotlemiseks sotsiaalosakonna avahooldusspetsialisti poole, e-post: doris.vridolin@parnu.ee        telefon 528 4897.

Paikuse osavalla abivajajatel palun pöörduda Paikuse piirkonna sotsiaalkonsultandi poole: sirli.sabiin@parnu.ee või 5866 9363

Audru osavalla abivajajatel palun pöörduda Audru piirkonna sotsiaalkonsultandi poole: karene.lainela@parnu.ee või 511 0428

Tõstamaa osavalla abivajajatel palun pöörduda Tõstamaa piirkonna sotsiaalkonsultandi poole: tiiu.saar@parnu.ee või 5787 6658

Teenuse osutamine

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
Koduteenust osutatakse kogu Pärnu linna (sh osavallad) territooriumil.
Koduteenuse alla kuuluvad tegevused:
  • poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • küttepuude tuppa toomine, kütmine;
  • abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- jm.asutuste külastamisel.
  • abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus;
  • saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel Metsa 10 või Riia 70 saunas;
  • hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms).