Koduteenus

Koduteenuse osutamise kord


Teenuse taotlemine

Juhul, kui täiskasvanud inimesele on tema igapäevaelus paremaks toimetulekuks vajalik meie asutuse abi võib inimene ise, tema pereliige, eestkostja, sõber, tuttav või lihtsalt vajadust märganud inimene, pöörduda teenuse taotlemiseks sotsiaalosakonna  avahooldusspetsialistide poole, telefonid: 444 8128 või 444 8127

Teenuse osutamine

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus tööpäevadel kl 8 - 16 ja selle koordineerimine toimub Metsa 10 keskuses.

Koduteenuse alla kuuluvad tegevused:
  • poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • küttepuude tuppa toomine;
  • abistamine toiduvalmistamisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- jm.asutuste külastamisel.
  • abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus;
  • saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel Metsa 10 või Riia 70 saunas;
  • mitteliikuva kliendi hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms);
  • toidu soojendamine ja abistamine söömisel;
Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Katrin Siim, juhataja asetäitja koduteenuse korraldaja: 4425753, koduteenus@sotsiaal.ee