Koduteenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"    Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 24. mai 2018 nr 20

Teenuste loetelu ja hinnad on kinnitatud Pärnu linnavalitsuse korraldusega 29.10.2020 nr 660

Teenuse taotlemine

Juhul, kui täiskasvanud inimesele on tema igapäevaelus paremaks toimetulekuks vajalik meie asutuse abi võib inimene ise, tema pereliige, eestkostja, sõber, tuttav või lihtsalt vajadust märganud inimene, pöörduda teenuse taotlemiseks sotsiaalosakonna  avahooldusspetsialisti poole, telefon 444 8128

Teenuse osutamine

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus tööpäevadel kl 8 - 16 (17)

Koduteenuse alla kuuluvad tegevused:

  • poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • küttepuude tuppa toomine;
  • abistamine toiduvalmistamisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- jm.asutuste külastamisel.
  • abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus;
  • saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel Metsa 10 või Riia 70 saunas;
  • mitteliikuva kliendi hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms);
  • toidu soojendamine ja abistamine söömisel;
Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Katrin Siim, koduteenuse juht: 4425753, koduteenus@sotsiaal.ee