Isikliku abistaja teenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 20. mai 2021 nr 5

Isikliku abistaja teenuse taotlus "pdf"

Isikliku abistaja teenuse taotlus "word"

Teenuse taotlemine

Teenuse vajaja esitab teenuse taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse koordineerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses

Juhataja, Heli Kallasmaa
512 3701
juhataja@sotsiaal.ee

Teenuse saajad

Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude või muu funktsioonihäire tõttu füüsilist kõrvalabi vajavale täisealisele isikule toetamaks isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, sh kõrvalabi liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalab.

Teenuse eest tasumine

  • Teenuse eest tasumisel rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018.a. kliendi omaosalust, mille määraks on kehtestanud Pärnu linnavalitsus 0,50 eurot tund.
  • Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või tasu vähendamist.