Isikliku abistaja teenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"
Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 20. mai 2021 nr 5
Isikliku abistaja teenuse taotlus "pdf"
Isikliku abistaja teenuse taotlus "word"

Teenuse taotlemine

Teenuse vajaja esitab teenuse taotluse Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse koordineerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses

Juhataja, Heli Kallasmaa
442 0432; 512 3701  juhataja@sotsiaal.ee

Teenuse saajad

Isikliku abistaja teenust osutatakse puude või muu funktsioonihäire tõttu füüsilist kõrvalabi vajavale täisealisele isikule toetamaks tema iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, sh kõrvalabi liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi vajab.

Teenuse eest tasumine

  • Teenuse eest tuleb selle kasutajal tasuda omaosalust, mille määraks on kehtestanud Pärnu linnavalitsus 0,50 eurot tund.
  • Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või tasu vähendamist.