„Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 11 lõike 1 alusel, kinnitatakse Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu, 

mille pädevuses on:
1) Keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine linnavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
2) Keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
3) Keskuse tegevuse tööplaani ja aruande ning eelarve kooskõlastamine;
4) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

Hoolekogu koosseis. 

  • Jaan Krinal, MTÜ Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma juhatuse esimees;
  • Reet Heinaste, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja esindaja;
  • Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist;
  • Hele Teor, sotsiaalkeskuse hooldustöötaja;
  • Annely Ausmaa, sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoog;
  • Viive Tüür, Pärnu Pensionäride Liidu juhatuse esimees;
  • Marge Massa, Audru osavalla kogukonna esindaja;
  • Urve Ott, Paikuse osavalla klientide esindaja;
  • Tiiu Saar, Tõstamaa osavalla kogukonna esindaja.