Hankekord

Riigihangete korraldamise juhend sätestab Pärnu Sotsiaalkeskuse asjade ostmise, tööde ning teenuste tellimise korra, riigihangete planeerimise ja korraldamise üldised reeglid.

Hankekord kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 määruse nr 31 „Hankekord“ § 2 lg 2 alusel.

Pärnu Sotsiaalkeskuse hankekord.