Pärnu Sotsiaalkeskuse ettepanekute ja kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on asutusele laekuvate ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja la­hendamise ta­gamine.
Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaa­sa­tust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.
Kõik asutuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise prot­­ses­sis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.
Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub üle vaatamisele üks kord aastas.

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE MENETLEMISE KORD