PTÜ „Gamma” tegutseb 1988.aastast. 

Eesmärgiks on sidemete hoidmine tšernobõllaste vahel, abistamine toimetulekul ja info jagamine seaduste ja ettevõtmiste kohta.

Tegevuse suunad

 • toetada infoga tšernobõõlasi nende õiguste ja võimaluste kohta;
 • aidata toimetuleku tagamiseks;
 • korraldada kokkusaamisi ja kohtumisi erinevate üleskekrkinud probleemide lahendamiseks;
 • tagada koostöö Eesti Tšernobõli Ühendusega;
 • suhelda teiste maakondlike ühendustega;
 • suhelda rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • vajadusel abistada kamraade igapäevastes toimingutes;
 • suhelda riigiorganite ja kohalike omavalitsustega;
 • tutvustada avarii olemust ja tagajärgi;
 • võimaldada ja tagada tšernobõllaste omavaheline suhtlemine;
 • suhelda meditsiiniekspertidega õnnetuse tagajärjel ilmnenud terviseprobleemdie lahendamiseks;
 • toetada ja aidata probleemidesse sattunud kaaslasi.

Vastuvõtt Sotsiaalkeskuses Metsa 10, Pärnu

E - R kella 9.00 – 15.00 vastavalt eelnevale kokkuleppele

Telefon 512 2162, tserno86@gmail.com