Pärnu Klubi Tervisesport

Pärnu Klubi Tervisesport loodi 1995. aastal linna spordiameti juures rahvaspordi hoogustamiseks Pärnus. Praeguseks on klubi liikmeskonnas ligikaudu 150 eakat inimest - põhiliselt naised.

Klubi korraldada on Pärnus toimuvad traditsioonilised rahvaspordiüritused: aastajooks, meremiil, kahe staadioni jooks ja kadrijooks.

Klubi liikmetest on moodustunud lisaks võimlemisgruppidele veel kantritantsuring (Kaie Segeri juhendamisel) ja lauluring Meelespea (Tiina Männiku juhendamisel). Võimlemisgruppe juhendavad Vilma ja Albert Anderson.

Klubil on palju häid abilisi, tänu kellele on toime tuldud ning edasi arenetud. Organiseerijad teevad oma tööd peamiselt ühiskondlikus korras, kohtunikud tegutsevad stipendiumide toel. Kõk grupid tegutsevad isemajandamise alusel. Ürituste ning võistluste läbiviimiseks on toetust saadud Pärnu linnavalitsuselt, riigieelarvest, Spordiliidult, Eesti Kultuurkapitalilt, ühenduselt "Sport Kõigile" jm.

Oma tervise säilitamiseks tegeleme komplekselt - võimlemine, käimine, toitumise- ja terviseõpetus.

Kontakt: 5333 2502