Pärnu Pensionäride Liit


Pärnu Pensionäride Liit on linna suurim eakate organisatsioon. 2014.a. 1. jaanuari seisuga oli liidul 768 liiget.

Pärnu Pensionäride Liidu kontor asub Pärnu Sotsiaalkeskuse vabaaja keskuses, Metsa 10  (2. korrus).
Juhatuse vastuvõtuajad on: E, T, K, N  10.00 – 13.00
Telefon: 442 5751
Juristi vastuvõtt on esmaspäeviti  10.30 – 13.30, vajalik on eelregistreerimine tel. 55673595

Pärnu Pensionäride Liidu  tegevuse eesmärgiks on eakate sotsiaalne kaasatus, tervis ja toimetulek.

Peamised  tegevussuunad on:
  • luua laiemaid võimalusi eakate aktiivseks osavõtuks ühiskonna elust;
  • toetada eakate iseseisvat toimetulekut ja ligipääsu erinevatele hüvedele;
  • kutsuda ellu laiemaid valikuid vaba aja veetmiseks; organiseerida ja rakendada tööle mitmesuguseid ringe ja huvitegevust;
  • kuulata ära eakate mured ja osutada igakülgset abi eakate elu-olu korraldamisel ja probleemide lahendamisel;
  • kaitsta eakate huve, nõustada vajadusel  nii juriidiliselt kui ka sotsiaalselt, osutada abi mitmesuguste ametiasutustega suhtlemisel;
  • korraldada  riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamist, kontserte nii oma isetegevuslaste kui ka teiste tuntud artistidega;
  • otsida võimalusi materiaalsete vahendite saamiseks erinevatelt institutsioonidelt oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
  • arendada koostööd teiste piirkondade (nii meie vabariigis kui ka välismaal tegutsevate) eakate mitmesuguste ühendustega.
Juhatuse esimees Maire Miglai