Eakate Avahoolduskeskuse juhataja töö põhieesmärgid on:

1. Asutuse eesmärgipärane juhtimine ja seadusjärgne esindamine töölepingu kehtivuse ajal vastavalt asutuse põhimäärusele, ametijuhendile, seadustele ja teistele õigusaktidele koostöös Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

2. Keskuse majandus- ja finantstegevuse eesmärgipärane juhtimine koostöös linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga.

3. Eesmärgipärase juhtimise ja kodukorra tagamine keskuses.

Eakate Avahoolduskeskuse juhataja ametijuhend.