Erihoolekandeteenused
iga isiku vajadustest lähtuvalt!

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond jätkab osalemist projektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, millega aidatakse ja toetakse vaimse tervise tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid Pärnu inimesi.

Teenuse juhtumikorraldaja: 444 8121 (Liisa Saks, Pärnu linnavalitsus).
Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskus mäluhäiretega inimestele on avatud!

Väike hubane majake Ravi 2 Pärnu Haigla Õendus-Hoolduskeskuse hoovil toredate ja sõbralike töötajatega.
Päevakeskuses käimise vajadusest ning soovist saab teada anda Pärnu linnavalitsusse, eakate hoolekande peaspetsialistile, telefonil 444 8134 või e-posti aadressile iris.ruut@parnu.ee
Küsida võib alati ka telefonilt 4420 432 (Pärnu Sotsiaalkeskus) või
5368 1850 (Päevakeskus Ravi 2)
Päevakeskuse avamist on toetanud EL Sotsiaalfond ja Pärnu linnavalitsus.


TAGASISIDE


Teie ettepanekud, kommentaarid ja asjakohane kriitika jm on alati oodatud!
Ära häbene seda meile edastamast, kuidas muidu me teada saame, mis hästi - mis halvasti.
Ja kui me ei tea, ei saa me ka midagi muuta!
Ka positiivne tagasiside on oodatud - kiida, kui oleme kiitust väärt!
AITÄH!