Hea kaaslinlane! Märka perekonda, kes vajab abi! 

Anna neile teada, et abi saamine võib olla võimalik!

Koduhooldusteenuse ja päevahoiu teenuse arendamine aastatel 2018-2020

Loe Eesti Perearstide Seltsi nõuandeid eakate kaitsmise kohta:  https://www.perearstiselts.ee/koroona/patsient/nouanded-perearstidelt/eakate-kaitsmine


TAGASISIDE


Teie ettepanekud, kommentaarid ja asjakohane kriitika jm on alati oodatud!
Ära häbene seda meile edastamast, kuidas muidu me teada saame, mis hästi - mis halvasti.
Ja kui me ei tea, ei saa me ka midagi muuta!
Ka positiivne tagasiside on oodatud - kiida, kui oleme kiitust väärt!
AITÄH!