Koduandur ja kodunupp

Koduandur ja Kodunupp võimaldavad eakatel, toimetulekuraskustes või erivajadusega inimestel kauem kodus ja sealt väljaspool iseseisvalt hakkama saada.

Eestis on tehtud oluline edusamm inimeste koduturvalisuse tagamisel ja hoolduskoormuse vähendamisel. Koduandur OÜ on välja töötanud tehnoloogia, mis avastab inimesega juhtunud õnnetused tema kodus. Nii ei jää üksi elav inimene kauaks abitusse seisundisse.

Koduandur
Koduandur on seinale kinnitatav seade, mille abil on võimalik tuvastada inimese hätta sattumine kodus juhul, kui ta ei suuda sellest ise teada anda. Koduandur aitab suurendada lähedaste kindlust ja turvatunnet
Loe lähemalt: koduandur.ee

Kodunupp
Kodunupp on käe peal kantav häirenupp, mille abil on võimalik hätta sattumisest teada anda nupuvajutusega. Lisaks registreerib seade inimese liikumise aktiivsuse, kukkumise ja seadme kandmise. Kodunupp toimib nii kodus kui ka väljaspool seda.
Loe lähemalt: kodunupp.ee

Anduri või Kodunupu soovist saab teada anda oma hooldustöötajale, koduteenuse juhile (4425 753) või Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (5918 9228).

Täpsem info telefonil: 5341 4885

Koduanduri rakendus on soovi korral nüüdsest ka Pärnu Sotsiaalkeskuse koduteenuse osa.

Soovist anna teada: oma hooldustöötajale, koduteenuse juhile (4425 753) või Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda ( 5918 9228 )

Koduandur ja kodunupp on selle kasutajale tasulised, Pärnu linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnaga 25,00 eurot kuu.

Ootame mäluhäiretega inimesi Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskusesse!

Väike hubane majake Ravi 2/1 Pärnu Haigla Õendus-Hoolduskeskuse hoovil toredate ja sõbralike töötajatega.
Päevakeskuses käimise vajadusest ning soovist saab teada anda Pärnu linnavalitsusse, telefonid 5300 0400 ja 5918 9228.
Küsida võib alati ka telefonilt 4420 432 (Pärnu Sotsiaalkeskus) või 5368 1850 (Päevakeskus Ravi 2/1).
Info e-posti aadressilt: juhataja@sotsiaal.ee 
Päevakeskuse avamist on toetanud EL Sotsiaalfond ja Pärnu linnavalitsus.

Erihoolekandeteenused
iga isiku vajadustest lähtuvalt!

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond jätkab osalemist projektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, millega aidatakse ja toetakse vaimse tervise tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid Pärnu inimesi.

Teenuse juhtumikorraldaja: 5887 1197 (Liisa Saks, Pärnu linnavalitsus).

TAGASISIDE


Teie ettepanekud, kommentaarid ja asjakohane kriitika jm on alati oodatud!
Ära häbene seda meile edastamast, kuidas muidu me teada saame, mis hästi - mis halvasti.
Ja kui me ei tea, ei saa me ka midagi muuta!
Ka positiivne tagasiside on oodatud - kiida, kui oleme kiitust väärt!
AITÄH!