Nutikad andurid üksi elava eaka turvaliseks kodus viibimiseks.

Juhtmevabad andurid registreerivad ruumides liikumised, uste avamised ja sulgemised, temperatuuri, suitsu või kõrge CO taseme ning edastavad info kontaktisikule e-kirja või sõnumiga.

Koduandurit saab kasutada ka kohtades, kus pole interneti ühendust. https://koduandur.ee/

Koduanduri rakendus on soovi korral nüüdsest ka Pärnu Sotsiaalkeskuse koduteenuse osa.

Soovist anna teada: oma hooldustöötajale, koduteenuse juhile (4425 753) või Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda ( 5918 9228 )

Alates 01. oktoobrist 2023 rakendub koduanduri kasutajale oma osalus, mis on Pärnu linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnaga 25,00 eurot kuu.

Ootame mäluhäiretega inimesi Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskusesse!

Väike hubane majake Ravi 2/1 Pärnu Haigla Õendus-Hoolduskeskuse hoovil toredate ja sõbralike töötajatega.
Päevakeskuses käimise vajadusest ning soovist saab teada anda Pärnu linnavalitsusse, telefonid 5300 0400 ja 5918 9228.
Küsida võib alati ka telefonilt 4420 432 (Pärnu Sotsiaalkeskus) või 5368 1850 (Päevakeskus Ravi 2/1).
Info e-posti aadressilt: juhataja@sotsiaal.ee 
Päevakeskuse avamist on toetanud EL Sotsiaalfond ja Pärnu linnavalitsus.

Erihoolekandeteenused
iga isiku vajadustest lähtuvalt!

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond jätkab osalemist projektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, millega aidatakse ja toetakse vaimse tervise tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid Pärnu inimesi.

Teenuse juhtumikorraldaja: 5887 1197 (Liisa Saks, Pärnu linnavalitsus).

TAGASISIDE


Teie ettepanekud, kommentaarid ja asjakohane kriitika jm on alati oodatud!
Ära häbene seda meile edastamast, kuidas muidu me teada saame, mis hästi - mis halvasti.
Ja kui me ei tea, ei saa me ka midagi muuta!
Ka positiivne tagasiside on oodatud - kiida, kui oleme kiitust väärt!
AITÄH!