Koduteenused Audru osavalla elanikule

Alates 1. jaanuarist 2018.a. osutab koduteenuseid Audru osavalla elanikele Pärnu Sotsiaalkeskus.
Teenuseid osutatakse Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks:

  • kütmine
  • toiduvalmistamine
  • eluruumi ja riiete korrastamine
  • väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine
  • muu asjaajamine.

Koduteenuste maksumus on 10 eurot ühe korra eest.

Kliendile, kelle sissetulek on väiksem kehtestatud töötasu alammäärast ja kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik, on koduteenuste osutamise maksumus 3,25 eurot ühe korra eest.

Teenust osutavad jätkuvalt Teie koduhooldustöötajad!

Koduhooldustöötajad osutavad Audru osavalla elanikele ka transporditeenust, vastavalt varasemale korrale.

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Koduhooldustöötaja poolt osutatud sotsiaaltransporditeenuse maksumus on sõidetud kilomeetri kohta 0,15 eurot.

Pärnu Sotsiaalkeskuse eriotstarbelise sõidukiga osutatud sotsiaaltrasporditeenusele kehtivad Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud sotsiaaltranspodi hinnad:

0,30 - sõitjaga läbitud kilomeetri hind
0,50 - sõidualustuse tasu
1,00 - trepironija kasutamine (1 korrus)
10,00 - ootetund sõitudel väljaspool Pärnut (kui juht peab klienti ootama)

Küsimuste korral palume kindlasti võtta kontakti!!!

Karene Lainela, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant -  447 2785;  karene.lainela@parnu.ee 
Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja - 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee