Vanemaealistele suunatud küsitluse abil soovime teada saada 50+ Pärnu elanike seisukohta vabatahtlikus tegevuses osalemise kohta vanemas eas.

Küsitluse tulemuste põhjal soovime korraldada eakatele suunatud vabatahtlikus tegevuses osalemise võimalusi Pärnu linnas just sellisel viisil, mis vastaksid kõige enam vanemaealiste ootustele ja vajadustele.


Sotsiaalala töötajatele suunatud küsitluse abil soovime teada nende arvamust vanemaealistele suunatud vabatahtliku tegevuse korraldamisest, mis võimaldaks neil olla aktiivsed vabatahtlikud erinevates valdkondades.

Uuringu tulemusi kasutatakse eelnimetatud tegevuste paremaks tutvustamiseks ja organiseerimiseks, eesmärgiga parandada eakate elanike sotsiaalset kaasatust.


Uuring viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga.