18. veebruaril toimus Pärnus, hotellis Strand projekti "Let Us be Active" seminar teemal ’’Kuidas aktiviseerida vanemaealisi!’’

Seminari avasõnad ütlesid pr Jane Mets, Pärnu abilinnapea ning projekti kontrollgruppi kuuluv Pärnu linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige ning TÜ Pärnu Kolledži lektor hr Valter Parve.

Meeleolu tõstis Pärnu seeniortantsu rühm Räämakad, juhendaja Sirje Osipov.


Pärnust esinesid seminaril Pärnu linnaarst pr Ada Kraak, teemal "Tervislik linn Pärnu – tervisliku eluviisi propageerimise alasest tegevusest Pärnu linnas" ja projekti Pärnu koordinaator Heli Kallasmaa, kes tegi kokkuvõtte kolmes linnas läbi viidud uuringust.

Külalislektoritena tegid ettekanded emeriitprofessor ja WHO nõunik Geoff Green, Sheffield Hallam Ülikoolist, teemal "Vananemissõbralikud linnad & kogukonnad - Maailma Terviseorganisatsiooni põhimõtted" ning Turu Ülikooli lektor Dr Kari Salonen, teemal "Kuidas mõjutab tegutsemine vabatahtlikuna vanemaealiste tervist ning elukvaliteeti?".


Seminaril osalejad said aktiivselt kaasa lüüa diskussioonides - "Mitte kõik vanemaealised ei pea olema aktiivsed? Tõde või vale?" ja "Juhtnöörid sotsiaalala spetsialistidele vabatahtliku tegevuse propageerimiseks.".

Toimusid grupitööd "Kuidas aktiviseerida vanemaealisi?" ning "Kuidas propageerida vabatahtlikku tegevust ja sotsiaalset aktiivsust vanemaealiste hulgas?", mille läbiviijateks olid külalised G. Green ja K. Salonen.

Seminar andis kasulikke näpunäiteid ja teadmisi ning koos mõtlemise kogemust.

Projekti järgnevas etapis korraldatakse kohtumisi vanemaealistega, koolitatakse spetsialiste ja vabatahtlikust tegevusest huvitatud seeniore ning koostatakse trükis sotsiaalvaldkonnas töötajatele, kuidas vabatahtlikku tegevust paremini tutvustada, selle kasulikkust mõista ja teistele jagada.

H. Kallasmaa,
projekti koordinaator
Pärnu Eakate Avahoolduskeskus