Eakate osakaal rahvastikus suureneb. Enamus inimeste soov on olla eakana terve, õnnelik, kellegi jaoks vajalik, ümbritsetud lähedastest sõpradest jne. Tänased eakad Eestis enese kohta seda väita ei saa. Üksildus, eraldatus, vaesus põhjustab kibestumust ning tervisehädasid.

Projekti raames vahetatakse kogemusi eakate inimeste kaasamisel vabatahtlike töösse. Põhjamaades on pikaajaline traditsioon ja kogemus eakate kaasamisel vabatahtlikku tegevusse ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemisse. Läbi käesoleva projekti on võimalus õppida sealsetest headest praktikatest, et teadvustada Eesti 60-65+ elanikkonnale, millised on alternatiivsed võimalused jätkata aktiivset elu ka peale töötamise lõpetamist. Tervetel ja sotsiaalselt aktiivsetel eakatel puudub vajadus sageli käia arsti või sotsiaaltöötaja juures, nad ei ole meditsiini- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi jaoks nii kulukad, kui oma muredega üksi jäänud vanainimesed. Lisaks võib eakatel olla ühiskonnale pakkuda väärt teadmisi ja oskuseid.

Projekti on kaasatud 4 partnerit kolmest riigist: Eestist, Lätist ja Soomest. Projekti juhib Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome), partneritena osalevad Pärnu Linnavalitsus, Riia Linnavalitsus (Läti) ja Turu Linnavalitsus (Soome).

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest.      

Projekti kogumaksumus 264 006,87 EUR
Toetussumma Pärnule
38 961,42 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering
6 875,55 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule

45 836,97 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome)
Projektijuht Karolina Mackiewicz
Projektijuht PärnusHeli Kallasmaa