Aika Kaukver, projekti vastutav esindaja: Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

Projekti meeskond

Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskuse juhataja.
Ülesanded: projektijuht – projekti töö korraldamine, juhtpartneri ja teiste partneritega suhtlemine; osalemine projekti tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel; aruandluse koostamine ja õigeaegne esitamine.

Katrin Alliku,
planeerimisosakonna linnaarengu peaspetsialist.
Ülesanded: osalemine projekti tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel; eakate seas vabatahtike töös osalemise uuringu läbiviimine.

Kristi Matiisen, kantselei õigusnõunik.
Ülesanded: projektiga seotud lepingute ettevalmistamine ja projekti juriidiline nõustamine.

Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist.
Ülesanded: osalemine projekti tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.

Ljubov Jürgenson, raamatupidamise teenistuse raamatupidaja.
Ülesanded: raamatupidaja - projekti palgaarvestuse teostamine Eakate Avahoolduskeskuse juhataja palga osas.

Inga Laur, raamatupidamise teenistuse vanemraamatupidaja.
Ülesanded: raamatupidaja - projekti palgaarvestuse teostamine, välja arvatud Eakate Avahoolduskeskuse juhataja palga osas.

Astrid Toodo, raamatupidamise teenistuse vanemraamatupidaja.
Ülesanded: raamatupidaja - projekti raamatupidamise korraldamine ning raamatupidamistoimingute ja-arvestuse teostamine, välja arvatud palgaarvestus.