Sotsiaaltransport

Teenuse osutamise kord


Teenuse taotlemine

Juhul, kui puudega inimene ei ole veel, teenuse saajate nimekirjas, aga teenus on tema igapäevaeluks vajalik, peab isik, tema volitatud esindaja või seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik, eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja pöörduma teenuse taotlemiseks Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialistide poole, telefonid: 444 8128 või 444 8127
Avahooldusspetsialistile on vajalik esitada teenuse soovija nimi, isikukood ja andmed Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme ning abivahendi kasutamise kohta.

Transpordi tellimine

Tööpäevadel kl 8-15
442 5769; 5880 0893
transport@sotsiaal.ee 

Tähelepanu!

 • Tegemist ei ole taksoteenusega! Vajalik on Pärnu linna piires toimuva sõidu tellimine vähemalt 1 tööpäev ette. Samal päeval tellides ei pruugi teenuse kasutamine olla võimalik.
 • Sõitudeks väljaspoole Pärnu linna piire, Pärnumaa siseselt, palume võimalusel tellida transport vähemalt 10 päeva ette.
 • Sõitudeks kaugemale - Tallinn, Tartu, Haapsalu jm - palume tellida transport nii vara kui võimalik.
OLEME TEILE AEGSASTI TEHTUD TELLIMUSE EEST TÄNULIKUD!

Teenuse sisu

 • Teenuse käigus tagatakse teenuse saajatele nende kõrvalabi vajadusest lähtuvalt kohandatud sõiduki kasutamise võimalus tööle või kooli jõudmiseks ning teiste avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks esmaspäevast pühapäevani reeglina ajavahemikus 8.00-20.00.
 • Teenusega kaasneb sõidukijuhi poolt kliendi abistamine tema kodu välisukselt sõidukisse sisenemisel, vajadusel turvavööde kinnitamisel ning lähtekohta jõudmisel sõidukist väljumisel kuni lähtekoha välisukseni saatmine.
 • Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal ja tema ühel saatjal
 • Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal kuni Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpuni. Puude raskusastme pikendamisel teavitab teenuse saaja Pärnu Sotsiaalkeskuse transpordikorraldajat uuest Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude kehtivusajast.


Teenuse hind


0,30 - sõitjaga läbitud kilomeetri hind

0,50 - sõidualustuse tasu
1,00 - trepironija kasutamine (1 korrus)
10,00 - ootetund sõitudel väljaspool Pärnut (kui juht peab klienti ootama)

NB! Trepironija teenus on seotud transporditeenusega s.t. kui sõita soovija elab kortermajas ning kasutab ratastooli, toob klienditeenindaja autosse minemiseks ta trepist trepironijaga alla.

Teenuse kasutamise piirmäärad

 • Raske ja sügava puudega täiskasvanule – 35 km ühes kuus.
 • Raske ja sügava puudega lapsele – 42 km ühes kuus.
 • Ühes kuus kasutamata sõidukilomeetreid saab kasutada jooksva aasta järgmistel kuude jooksul.
 • Aasta jooksul kasutamata jäänud sõidukilomeetreid järgmisesse aastasse üle ei kanta.