1. KODUTEENUS

Hind Pärnu linna elanikule: 
  • kellel on olemas ülalpidamiskohustusega isikud;
  • või kelle sissetulek on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär
  • või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks;
  • või kellele on linnavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust.

Soodushind Pärnu linna elanikule (tingimused):

  • kelle sissetulek on ühes kuus leibkonna liikme kohta väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär;
  • või kelle omandis ei ole kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks;
  • ja kellel ei ole ülalpidamiskohustusega isikuid või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikutel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust;

NB!

Eluaseme esmane koristus sisaldab: elutoa vaiba puhastamine tol­mu­ime­­jaga, põrandate pe­semine, tolmu pühkimine ulatuskõrgustelt va­­badelt ho­ri­son­taal­pin­da­delt, köögi laua ja kraanikausi pu­has­ta­­mine, tualetipoti puhastamine, van­­ni või duššinurga põranda pu­­hastamine, prügikastide ja pa­be­ri­kor­vi­de tühjendamine, prü­gi­­kottide vahetamine ja prügi välja viimine.
Abistamine toiduvalmistamisel sisaldab: valmistoidu soo­­jen­da­mi­ne, köö­gi­vil­ja puhastamine ja tükeldamine, või­lei­ba­­de, kohvi ja tee val­­­mis­­­ta­mi­ne.
Kaupluses ja/ või apteegis käimine sisaldab: tellimuse võtmine, toiduainete, ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast poest/ apteegist.
TEENUSARVESTUSE ALUSHINDSOODUSHIND
Kaupluses ja apteegis käimine ja/ või abivahenditega varustamine1 kord6,002,00
1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) es­mane ko­ristamine (maksimaalselt 2X kuus)1 kord15,005,00
 2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + si­se­ko­ri­dor) esmane ko­ristamine (maksimaalselt 2X kuus)