Koduhooldusteenuse ja päevahoiu teenuse arendamine aastatel 2018-2020

Pärnu linn viib aastatel 2018-201 ellu projekti: Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks.

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Toetussumma: 344 841,75

Omafinantseering: 114 947,25

Projekti kogumaksumus: 459 789,00

Projekti elluviimise aeg: 01.11.2018 - 31.10.2020

Projekti sihtgrupiks on omastehooldajad, kes suure hoolduskoormuse tõttu on tööturult eemal või on oht eemale jääda. Koduteenuse ja päevahoiuteenuse osutamisega luuakse võimalused omastehooldajatele tööturule naasmiseks või seal püsimiseks ning seeläbi nii omastehooldajate kui ka hooldatavate elukvaliteedi parandamiseks. Pärnu linn arendab täna osutatavaid hoolekandeteenuseid - koduteenus ja täisealiste päevahoiu teenus – projekti raames selliselt, et need vastavad suure hooldus- ja järelevalvevajadusega hooldatavate tegelikule hinnatud vajadusele.

Koduteenuse arendamisel avaneb abivajajatele võimalus teenuse saamiseks tunnipõhiselt kuni 8 tundi päevas, mis tagab suure hooldusvajadusega (sh mäluhäiretega ja dementsussündroomiga) inimesele abi, järelevalve ja juhendamise kodustes tingimustes ajal, mil põhihooldaja on tööl või tegeleb tööotsingutega. Tunnipõhist koduteenust osutatakse alates 01.11.2018.

Päevahoiuteenuse arendamise käigus osutatakse teenust varasemast laiemale sihtgrupile ning tagatakse järelevalve- ja juhendamisvajadusega isikutele päevahoiuteenus selleks kohandatud ruumides.

Teenuse osutamise algusaeg on orienteeruvalt kevad 2020, peale vajalike ruumide kohandamist. Päevahoiuteenust osutatakse tööpäeviti, isikutele, kes saavad eneseteenindamisega (kõndimine, söömine, tualettruumi kasutamine jm) ise hakkama, kuid vajavad järelevalvet ja kelle põhihooldaja on tööl või tegeleb tööotsingutega. Päevahoius käivale inimesele on vajadusel tagatud transport kodust teenusele ja tagasi.

Projektiperioodi jooksul (kuni 31.10.2020) osutatakse arendatavaid teenuseid projekti sihtgrupi klientidele tasuta.

Teenuste taotlemiseks ja lisainfo saamiseks tuleb pöörduda Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti poole: Iris Ruut, 444 8134, iris.ruut@parnu.ee.

Lisainfot saab ka Pärnu Sotsiaalkeskusest: Heli Kallasmaa, 442 0432, juhataja@sotsiaal.ee

Hea kaaslinlane! Märka perekonda, kes vajab abi!

Anna neile teada, et abi saamine võib olla võimalik!
Eelmine
Ilusat kooliaasta algust!
Järgmine
Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kogunemine

Sellel postitusel on 18 vastust

bUokhATLFVja
UwrPsLfikNRZhJnF
24. november 2019
qneDXpkwSbiOMHVG
DPZtKSJiNVfzrIB
20. jaanuar 2020
XVrTUdxqJyvp
XsVitbcpuh
20. jaanuar 2020
wTrHOPtbAmENlvj
gkFnQYGDsocwO
15. märts 2020
ZlGsaXzpDjiT
esCzDvZkPHt
15. märts 2020
qrGPKcuvOY
kCKFeYLzrNHlMEP
29. mai 2020
mGMoYPin
uSLipRHzgrIkEGO
29. mai 2020
oUjVTWdkltZah
LDQPejJqxaEW
5. august 2020
JwhNtFXT
dNMYkSwXO
5. august 2020
nbBARkWeEqKODc
hmsGUvfBHT
11. oktoober 2020
ITfMOrbNHhJPAUqV
aZzmCHld
11. oktoober 2020
hTDGOUMsFoi
KWVJikCP
24. oktoober 2020
JrZSEwVM
EZcnAbMidJLpHI
7. november 2020
kpnyLErRzvKmWDu
zAHVfsyck
7. november 2020
KyDrPtcizqg
kyvIAPwCKMqmlhWg
10. detsember 2020
HOhaxKtiGlwoXV
quMhRCaO
10. detsember 2020
BVSxLUDz
gZnocyWteMS
9. jaanuar 2021
VLqDZgpcaEAsTSwX
yWFeLSCTZXN
9. jaanuar 2021
Email again: