Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus

Alates 1. jaanuarist 2018 rahastab Sotsiaalkindlustusamet uut erihoolekandeteenust – igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena.

Teenus on mõeldud kodus elavatele raske või sügava intellektipuudega täisealistele, kes vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet. Selle eesmärk on pakkuda suurt hooldust ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täisealistele inimestele toimetulekuks vajalikku teenust võimaldades neil jätkata elamist koduses keskkonnas. Samal ajal aitab teenus vähendada lähedaste igapäevast hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist.

Pärnu Sotsiaalkeskusele on antud teenuse osutamiseks 3 kohta. Ühe teenuskoha sees saab seda kohta kasutada kuni kolm inimest, kellest igaüks saab kuus kasutada teenuskohta maksimaalselt 21 (öö)päeva.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda oma piirkonna juhtumikorraldaja poole – Linda Lillemaa e-post: linda.lillemaa@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefoni 447 7633 teel.
Eelmine
Teenused Audru osavalla elanikule
Järgmine
Pakume tööd logopeedile!

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: