Pärnu Sotsiaalkeskuse (edaspidi Keskus) jaoks on Teie privaatsus äärmiselt oluline.
Keskus säilitab ja kasutab inimeste isikuandmeid ja nende kohta kogutud  teavet hoolikalt ning kooskõlas seaduste ja privaatsuspoliitikaga.
Keskuse töötajad käituvad nii, et nende käitumise tõttu ei ole kolmandatel isikutel võimalik teatavaks saada informatsiooni, mis puudutab klientide delikaatseid isikuandmeid ja eraisikute isikuandmeid, mis võivad kahjustada isiku eraelu puutumatust (informatsioon tervise ja elukorralduse kohta, nimi, kodune aadress, e-posti aadress, kontakttelefon jm).
Meie privaatsuspoliitikast saate teada:
  • Kuidas ja kus me Teie andmeid sisaldavaid dokumente ja kirju hoiame?
  • Kui kaua me Teiega seotud dokumente ja kirjavahetust säilitame?
  • Kuidas ja kellele edastame Teie kohta käivaid andmeid?
  • Kuidas käsitletakse ja hoitakse Pärnu Sotsiaalkeskusesse tööle kandideerinute andmeid?
  • Millised on Teie õigused tutvuda enda andmetega?

Keskuse privaatsuspoliitika vaadatakse koos personaliga üle vähemalt 1X kahe aasta tagant, vajadusel viiakse sisse muudatused. 

Parandused Privaatsuspoliitikas kinnitab asutuse juhataja.