Personalipoliitika kirjeldab Pärnu Sotsiaalkeskuse personalitööga seotud põhimõtteid. Ühelt poolt kirjeldab ta üldisemalt suhtumist oma töötajatesse, ootusi nende omadustele ja käitumisviisidele. Teiselt poolt haarab personalipoliitika ka spetsiifilisemaid põhimõtteid, mis on seotud personalitöö alavaldkondadega:
1. töötajate tööle võtmine (ametikoha kirjeldamine, personalivajaduse planeerimine, personaliotsing ja - valik, töösuhte alustamine);
2. töösuhete kujundamine (uute töötajate väljaõpetamine, töötajate hindamine ja atesteerimine,tasustamine ja palgapoliitika väljatöötamine, arengutingimuste loomine, töö planeerimine, töötajate ohutuse tagamine, töösuhete korraldamine seadusandlusest lähtuvalt);
3. töötajate lahkumine.

PERSONALIPOLIITIKA